PROJEKTY

Rozpoczynamy realizację projektu "Romska Akademia Społeczna". Obejmuje on dwa główne kierunki działania: aktywizację społeczno-zawodową członków społeczności romskiej oraz edukację dzieci i dorosłych z otoczenia społecznego Romów. W ramach projektu zorganizowane zostaną też warsztaty dla dzieci w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące społeczno-edukacyjnych aspektów integracji społeczności romskiej. Udział w szkoleniu umożliwi: nabycie wiedzy na temat kultury romskiej; zweryfikowanie stereotypów dotyczących kultury romskiej i sytuacji Romów; poznanie wybranych metod oraz materiałów metodycznych umożliwiających z pracę dziećmi i młodzieżą romską oraz grupami zróżnicowanymi kulturowo (w ramach edukacji szkolnej i nieformalnej).

PIECZA ZASTĘPCZA

"Odkrywamy nowe smaki” - w ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne: „Jak jeść smacznie i zdrowo” dla opiekunów i wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Będą to zajęcia podczas, których uczestnicy poznają tajniki zdrowego żywienia dostosowanego Jednocześnie rozwiną praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem różnorodnych potraw.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grup wsparcia. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych rodzin zastępcych i rodzinnych domów dziecka 11 września poprowadzi Pani Elżbieta Dallemura. Grupę wsparcia dla rodzin zatsępczych spokrewnionych poprowadzi Paweł Niewodowski - pierwsze spotkanie 13 września.

Proponowane warsztaty są formą konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym z konkretnymi sytuacjami i problemami.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane opracowaniem bajki międzykulturowej wraz ze scenariuszami zajęć, które wejdą w skład drugiej części programu edukacyjnego „Przygody Innego”. Od Autorów wymagamy znajomości wybranego zagadnienia. Doświadczenie w danym obszarze będzie mile widziane. Publikacja jest przygotowywana w ramach projektu „Multi-stok”.

  • Fundcja rozpoczyna realizację projektu "Multi-stok". W ramach projektu realizowane będą działania edukacyjne (Akademia Edukacji Międzykulturowe, Przygody Innego, wycieczki edukacyjne), kampania społeczna uwrażliwiająca na sytuację i potrzeby cudzoziemców, cykl zajęć artystycznych zakończony miejskim koncertem i prezentacjami. Więcej szczegółow już niedługo.

Partnerzy