PROJEKTY

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację stażu zawodowego dla uczestników projektu pn „Czas na aktywność”. Przewidujemy organizację staży na terenie powiatu białostockiego dla 20 osób (w tym 10 osób jako pracownik biurowy oraz 10 osób jako robotnik gospodarczy). Pracodawcy nie ponoszą żadnych kosztów sześciomiesięcznego zatrudnienia stażysty.

Projekt jest skieorwany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i zakłada udział w Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zawodowych i społecznych oraz otrzymują świadczenie integracyjne.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w bezpłatnym projekcie „Czas na aktywność”. W ramach projektu istnieje możliwość przygotowania do zawodu oraz zdobycia praktyki podczas płatnego stażu zawodowego.

PIECZA ZASTĘPCZA

Białostockie rodziny zastępcze bawiły się w sobotę 24 maja w Świętej Wodzie na pikniku rodzinnym. Impreza miała na celu zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Proponowane warsztaty są formą konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym z konkretnymi sytuacjami i problemami.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „MOC RELACJI”, organizowaną w ramach projektu "Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku".

WIELOKULTUROWOŚĆ

Fundacja opiekuje się dziecięcym zespołem tańca „Lowzar”. Do zespołu należą dzieci uchodźców mieszkające na terenie Białegostoku. Na taneczny repertuar składają się kaukaskie tańce, których wykonanie w tradycyjne strojach jest niezwykle widowiskowe i robi duże wrażenie.

Od grudnia 2008 Fundacja Edukacji i Twórczości posiada status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariat Europejski. Wolontariusze europejscy prowadzą przedszkola w obu ośrodkach, organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Fundcja rozpoczyna realizację projektu "Multi-stok". W ramach projektu realizowane będą działania edukacyjne (Akademia Edukacji Międzykulturowe, Przygody Innego, wycieczki edukacyjne), kampania społeczna uwrażliwiająca na sytuację i potrzeby cudzoziemców, cykl zajęć artystycznych zakończony miejskim koncertem i prezentacjami. Więcej szczegółow już niedługo.

Partnerzy