PROJEKTY

Rozpoczynamy realizację projektu "Romska Akademia Społeczna". Obejmuje on dwa główne kierunki działania: aktywizację społeczno-zawodową członków społeczności romskiej oraz edukację dzieci i dorosłych z otoczenia społecznego Romów. W ramach projektu zorganizowane zostaną też warsztaty dla dzieci w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej.

Zapraszamy serdecznie do włączenia się we wspólne kształtowanie polityki młodzieżowej w gminach naszego regionu. W dniu 16 września 2014 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 spotkają się przedstawiciele samorządów lokalnych, urzędów wojewódzkich i Kuratorium Oświaty ze zwycięzcami projektu „Gramy w Radę, damy radę”.
Jest to młodzież, która przez rok realizowała innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej, wdrażany w trzech województwach w Polsce.

PIECZA ZASTĘPCZA

"Odkrywamy nowe smaki” - w ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne: „Jak jeść smacznie i zdrowo” dla opiekunów i wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Będą to zajęcia podczas, których uczestnicy poznają tajniki zdrowego żywienia dostosowanego Jednocześnie rozwiną praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem różnorodnych potraw.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grup wsparcia. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych rodzin zastępcych i rodzinnych domów dziecka 11 września poprowadzi Pani Elżbieta Dallemura. Grupę wsparcia dla rodzin zatsępczych spokrewnionych poprowadzi Paweł Niewodowski - pierwsze spotkanie 13 września.

Proponowane warsztaty są formą konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym z konkretnymi sytuacjami i problemami.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Od grudnia 2008 Fundacja Edukacji i Twórczości posiada status organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariat Europejski. Wolontariusze europejscy prowadzą przedszkola w obu ośrodkach, organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Fundcja rozpoczyna realizację projektu "Multi-stok". W ramach projektu realizowane będą działania edukacyjne (Akademia Edukacji Międzykulturowe, Przygody Innego, wycieczki edukacyjne), kampania społeczna uwrażliwiająca na sytuację i potrzeby cudzoziemców, cykl zajęć artystycznych zakończony miejskim koncertem i prezentacjami. Więcej szczegółow już niedługo.

Partnerzy